ΣΕ ΚΑΘΕ ΟΧΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΕ ΔΩΡΕΑΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 15 ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ.

Σε κάθε όχημα διενεργείτε δωρεάν μηχανικός έλεγχος 15 σημείων πριν την εγκατάσταση υγραερίου.