Το υγραέριο ( LPG = Liquified Petroleum Gas) είναι μείγμα προπανίου και βουτανίου και παράγεται κατά την άντληση του φυσικού αερίου και τη διύλιση του πετρελαίου. Το υγραέριο υγροποιείται υπό πίεση για τη μεταφορά και αποθήκευσή του, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνει πολύ λιγότερο όγκο. Όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε όχημα με σύστημα υγραεροκίνησης, κατάλληλες διατάξεις φροντίζουν ώστε να μετατραπεί σε αέρια μορφή προκειμένου να καεί στον θάλαμο καύσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι το υγραέριο είναι ευρέως διαδεδομένη στην Ευρώπη για πάνω από 50 έτη.

Σε οχήματα με υγραεροκίνηση, μπορεί να επιλεγεί η χρήση βενζίνης ή υγραερίου μέσω ενός κουμπιού επιλογής που τοποθετείται στο ταμπλό. Η μετάβαση από το ένα καύσιμο στο άλλο γίνεται αυτόματα όταν το ένα καύσιμο τελειώσει.