Γενικά
Όλα τα αυτοκίνητα μπορεί να μετασκευαστούν για χρήση φυσικού αερίου ως επιπλεόν καύσιμο ενώ η εγκατάσταση είναι αρκετά απλή. Οι διαφορές του από τα υπόλοιπα καύσιμα "ευνοούν" τις εγκαταστάσεις, ενώ έχει ισχύ που φτάνει τα 130 οκτάνια και συμπεριφέρεται σαν να έχεις αγωνιστική βενζίνη.

Η τεχνολογία του δεν διαφέρει πολύ από το υγραέριο. Η διαφορά είναι ότι σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου όλα δουλεύουν σε άλλες, υψηλότερες πιέσεις. Οι φιάλες πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση CNG, ώστε να δουλεύουν σε υψηλές πιέσεις και ακόμα να είναι πιστοποιημένες. Επίσης, οι σωληνώσεις είναι ανοξείδωτες για να λειτουργούν σε αντίστοιχα υψηλές πιέσεις.

Τα οχήματα με βενζινοκινητήρα μπορούν να μετατραπούν σε οχήματα διπλού καυσίμου, όπως γίνεται αντίστοιχα με το υγραέριο. Το φυσικό αέριο έχει υψηλά οκτάνια, ενώ η σύνθεσή του "βοηθάει", καθώς μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει και σε κινητήρες με υψηλές πιέσεις. Όπως προαναφέρθηκε, σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, χρησιμοποιούνται κατάλληλες δεξαμενές (φιάλες) αποθήκευσης, και ανοξείδωτες σωληνώσεις. Επειδή το φυσικό αέριο δεν μπορεί να υγροποιηθεί, εκτός και αν ψυχθεί, οι δεξαμενές είναι κατασκευασμένες να αντέχουν σε μεγάλες πιέσεις (200 με 300 bar), προκειμένου να έχουν επαρκή ποσότητα φυσικού αερίου. Τα παραπάνω συνεπάγονται, επιπλέον κόστος εγκατάστασης και επιπλέον βάρος.  Ακόμα η τοποθέτησή των δεξαμενών τους και η στήριξή τους στο όχημα, απαιτεί επεμβάσεις από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με συνέπεια να καθιστά καθοριστική την επιλογή του κατάλληλου συνεργείου εγκατάστασης. Οι κινητήρες που λειτουργούν με φυσικό αέριο έχουν καλύτερη ποιότητα καύσης και είναι πιο καθαροί σε σχέση με τη λειτουργία τους με βενζίνη. Χρειάζεται απλά προσοχή στη λίπανση των βαλβίδων εξαγωγής, ειδικά αν ο κινητήρας είναι παλαιός.

Οι οδηγοί είναι διασφαλισμένοι αν επιλέξουν για την εγκατάσταση, αδειοδοτημένα συνεργεία για τοποθέτηση φυσικού αέριου CNG με προσωπικό που κατέχει αντίστοιχες άδειες καθώς και πιστοποημένα συστήματα φυσικού αερίου κίνησης (Κανονισμός R 115 του ΟΗΕ & YA 35075/2205/09 ΦΕΚ 1600/Β/4.10.2010).  Δεν είναι τυχαίο το ότι σύμφωνα με το Π.Δ 66/21-7-2010, προβλέπεται  πιστοποίηση του συνεργείου καθώς και του προσωπικού που τοποθετούν τα συστήματα, καθώς και τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ προτού βγει η νέα άδεια διπλού καυσίμου.

Βασικά Χαρακτηριστικά
Το φυσικό αέριο έχει υψηλό αντικροτικό βαθμό με 130 οκτάνια, όντας το πλέον κατάλληλο καύσιμο για κινητήρες υψηλής συμπίεσης. Ο μεγάλος αυτός αριθμός οκτανίων δε, αποκλείει τις αυταναφλέξεις. Κάνει εξαιρετικά καθαρή καύση αλλά σε αντίθεση με το LPG παραμένει σε αέρια μορφή υπό πίεση, κι έτσι δεν μπορεί να αποθηκευθεί σε μεγάλες ποσότητες σε δεξαμενές. Καίγεται πιο αργά από τη βενζίνη και το υγραέριο, κάτι που το κάνει να θεωρείται το πλέον ασφαλές καύσιμο. Σε αυτό συντελεί και η χαμηλή του πυκνότητα που το ωθεί προς τα πάνω σε περίπτωση διαρροής .

Κατανάλωση
To φυσικό αέριο ως μικρομοριακό καύσιμο και εξαιρετικά καθαρό, κάνει πλήρη καύση και προσφέρει μεγαλύτερη απόδοση και χαμηλότερη κατανάλωση.

Τιμή
Η χρήση φυσικού αερίου κίνησης, εξασφαλίζει σημαντική οικονομία. Σημειώνεται ότι η τιμή του φυσικού αερίου είναι περίπου 60% χαμηλότερη από εκείνη της βενζίνης, 35% από εκείνη του diesel, και 15% ένταντι του υγραερίου. Η εξοικονόμηση που πετυχαίνουμε σε σχέση με την βενζίνη είναι περίπου 70% και σε σχέση με το υγραέριο περίπου 25%.