ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Το κόστος καυσίμου ανά χλμ. σε όχημα με φυσικό αέριο είναι αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με τη βενζίνη. Η επιλογή του φυσικού αερίου σαν καύσιμο κίνησης επιφέρει αξιοσημείωτη οικονομία, η οποία φτάνει σχεδόν στο 60% του κόστους βενζίνης και στο 30% του πετρελαίου. Ενεργειακά ένα κιλό φυσικό αέριο ισοδυναμεί με 1,47 λίτρα αμόλυβδης βενζίνης, 1,3 λίτρα ντίζελ και 2 λίτρα υγραερίου.

ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ
Το φυσικό αέριο δεν είναι δυνατόν να νοθευτεί γιατί η παροχή του γίνεται μέσω ειδικών αγωγών κατευθείαν από το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μέσω ειδικού εξοπλισμού στα πρατήρια.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Το φυσικό αέριο καλύπτει όλες τις προδιαγραφές, όσον αφορά τη σύσταση και τις ιδιότητες του, που ισχύουν σε χώρες της Ε. Ε. και της Β. Αμερικής, καθώς υπόκειται σε συνεχείς ελέγχους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Το φυσικό αέριο κίνησης έχει βαθμό 130 οκτανίων, θεωρείται από τα πιο ασφαλή καύσιμα κίνησης καθώς έχει υψηλότερη θερμοκρασία ανάφλεξης (σε σχέση με τη βενζίνη και το πετρέλαιο). Το γεγονός αυτό μειώνει τις πιθανότητες τυχαίας ανάφλεξης. Επίσης, δεν είναι τοξικό, είναι ελαφρύτερο από τον αέρα και διαχέεται γρήγορα.Επίσης, οι δεξαμενές αποθήκευσής του κατασκευάζονται κάτω από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας και  υπόκεινται σε συνεχείς και ενδελεχείς ελέγχους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, η σχετική νομοθεσία απαιτεί ειδική έγκριση, τύπου R110, κατά την εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος κίνησης φυσικού αερίου σε όχημα, γεγονός που διασφαλίζει την μέγιστη ασφάλεια στο όχημα.

ΑΘΟΡΥΒΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η καύση του φυσικού αερίου είναι περίπου 50% πιο αθόρυβη στον κινητήρα σε σχέση με την καύση βενζίνης και πετρελαίου.

ΦΙΛΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η καύση του φυσικού αερίου εκπέμπει 30% λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου σε σχέση με τα καύσιμα βενζίνης και πετρελαίου.