ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Εξατομικευμένη ρύθμιση του εγκεφάλου του αερίου ανά περίπτωση: μάρκα αυτοκινήτου/ιδιαίτερα χαρακτηριστικά/ανάγκες, παραμετροποίηση στο δρόμο σε όλες τις συνθήκες και σε όλο το φάσμα λειτουργίας του κινητήρα.