ΠΡΩΤΙΕΣ ΥΠΕΡΟΧΗ

Τεχνολογία αιχμής. Πρωτιές σε εγκατάσταση αεριοκίνησης σε οχήματα με κινητήρα άμεσου ψεκασμού. Όταν οι άλλοι δεν το μπορούν, καλούμαστε να ρυθμίσουμε ή να αποκαταστήσουμε «δύσκολες» εγκαταστάσεις.