ΜΑΝΘΕΟΣ ΣΠΑΘΗΣ

Ο Μανθέος Σπαθής είναι κάτοχος συνεργείου από το 1982, με μεγάλη πείρα ως μηχανικός αυτοκινήτων. Ασχολείται με τον ποιοτικό έλεγχο των υπηρεσιών μας και με τις δημόσιες σχέσεις