ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΑΘΗΣ

Εξειδικεύεται στον προγραμματισμό και ρύθμιση εγκεφάλων συστημάτων αεριοκίνησης. Πτυχιούχος μηχανολόγος, πιστοποιημένος στην εγκατάσταση και ρύθμιση συστημάτων αερίων καυσίμων