Συνεχής καινοτομία και η παρακολούθηση των εξελίξεων

Η συνεχής καινοτομία και η παρακολούθηση των εξελίξεων αποτέλεσαν θέματα σε όλη την ιστορία μας, έτσι η εταιρεία μετά από 26 εμπειρίας στο χώρο της επισκευής και συντήρησης οχημάτων, ενασχολήθηκε δυναμικά και εξειδικεύτηκε στον τομέα της αεριοκίνησης.